چهارشنبه 25 مهر 1397 - 7 صفر 1440 - 2018 اکتبر 17
کد خبر : 216958
تاریخ انتشار : 18 مرداد 1396 15:53
تعداد بازدید : 207

فعالیت های دیگر

فعالیت های دیگر

معرفی اهم وظایف امور مامایی

پی گیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم

بررسی موارد شکایت های ارجاعی از واحد امور حقوقی

ساماندهی نیروی انسانی وتجهیزات

پیگیری مشکلات درمانی مامایی موجود و بررسی راه حل های مناسب جهت رفع آن و انعکاس به مقام ذیربط

انجام مکاتبات اداری

تعامل با معاونت بهداشت_ اداره پرستاری_ مدیر گروه زنان و مدیریت تعالی خدمات بالینی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد