چهارشنبه 25 مهر 1397 - 7 صفر 1440 - 2018 اکتبر 17
کد خبر : 222488
تاریخ انتشار : 21 مهر 1396 19:42
تعداد بازدید : 538

ابراز رضایت مردم از دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظرسنجی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ، غلامرضا فتح آبادی مدیر کل اجتماعی استانداری استان مرکزی..به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه ، غلامرضا فتح آبادی مدیر کل اجتماعی استانداری استان مرکزی در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه از اقدامات مفید دانشکده علوم پزشکی ساوه در  ایجاد زیر ساخت های درمانی در حوزه تحت پوشش تقدیر و تشکر نمود .

فتح آبادی عنوان کرد ، در پژوهشی که توسط دانشگاه تهران در خصوص بررسی مولفه های اجتماعی و فرهنگی که در سال 95 در استانها و شهرستانهای کل کشور انجام شد مردم تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی ساوه از اقدامات دانشکده ابراز رضایت نمودند .

فتح آبادی از موارد مورد بررسی در این مطالعه را بررسی  دغدغه مردم از بخش بهداشت و درمان بیان نمود که مردم ساوه چندین برابر کمتر از میانگین استان به این سوال پاسخ مثبت داده اند " 1.4 در مقابل 5.1 استان "

این نظر سنجی ها نشان داد دانشکده علوم پزشکی ساوه در گسترش خدمات و ایجاد زیر ساخت ها در حوزه تحت پوشش به خوبی عمل نموده است که در اینجا باید از " دکتر کوهپایه زاده " رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیر و تشکر نمود .


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد