چهارشنبه 25 مهر 1397 - 7 صفر 1440 - 2018 اکتبر 17
کد خبر : 223301
تاریخ انتشار : 1 آبان 1396 12:14
تعداد بازدید : 365

تالیفات و انتشارات

تالیفات

مراقبت های پیش بیمارستانی فوریت های پزشکی در گروه های خاص

تالیف: نیره باغچقی ،حمیدرضا کوهستانی، حمیدرضا ابراهیمی فخار

تعداد صفحه: 160

سال چاپ: 1394

نشر: جامعه نگر

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما (1)

 

تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی

تعداد صفحه: 246

سال چاپ: 1394

نشر: نشر جامعه نگر

 مراقبت های پیش بیمارستانی تروما (2)

 

تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی

ويراستار: کورش رضایی

تعداد صفحه: 168

سال چاپ: 1393

نشر: جامعه نگر

راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

 

حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی، کورش رضایی

تعداد صفحه: 80

سال چاپ: 1393

نشر: جامعه نگر

 طب مکمل و جایگزین و نقش پرستار در آنها

 

تالیف: مریم سعیدی، سهیلا شمسی خانی

تعداد صفحه: 80

نشر: حیدری

سال چاپ: 1394

 

 راهنمای جامع و کاربردی دارو درمانی در اورژانس های قلب و عروق 

 

تالیف:سلیمان زند، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی، کوروش رضایی

تعداد صفحه: 312

نشر: دانشکاه علوم پزشکی اراک

سال چاپ: 1387

کاهش سطح هوشیاری

 

تالیف: حمیدرضا ابراهیمی فخار، حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی

تعداد صفحه: 120

سال چاپ: 1387

نشر: حیان

 نشانه شناسی و معاینات بدنی در اورژانس های پیش بیمارستانی

 

تالیف: حمیدرضا کوهستانی، نیره باغچقی، حمیدرضا ابراهیمی فخار

تعداد صفحه: 118

سال چاپ: 1395

نشر: جامعه نگر

 احیای قلبی ریوی در اطفال

 

تالیف: نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، شراره خسروی

تعداد صفحه: 128

سال چاپ: 1391

  نشر: سالمی 

بیماریهای شایع کلیه در کودکان

 

تالیف: دکتر پارسا یوسفی، نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی

تعداد صفحه: 303

سال چاپ: 1390

نشر: پیام دیگر

 هندبوک برونر-سودارث - پرستاری داخلی - جراحی(فلش کارت)

 

تالیف: معصومه سبز علی، نسرین صفوی

تعداد صفحه: 308

 سال چاپ: 1392

 نشر: صبورا

تفسیر پیشرفته نوار قلب

 

تالیف: محمد سعيد ميرزايي،دکتر امیر حسین بیات-امین حقگو-طاهره تمیمی –یعقوب پرندوار-زینب محمودی

سال چاپ:1396

تعداد صفحات:96

نشر: جامعه نگر

مراقبت هاي پرستاري سي سي يو با تاکيد بر نوار قلب

تالیف: محمد بهنام مقدم،امير پيغان،محمد سعيد ميرزايي،سميه باشتي

 تعداد صفحه: 88

سال چاپ: 1395

نشر: جامعه نگر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد