جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 2018 اکتبر 19
کد خبر : 231756
تاریخ انتشار : 4 بهمن 1396 11:15
تعداد بازدید : 126

نشست صمیمی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با معاون آموزشی پژوهشی

کمیته دانشگاهی آنفلوانزا و التور با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی ، معاونت های درمان و بهداشت..


کمیته دانشگاهی آنفلوانزا و التور با حضور سرپرست دانشکده علوم پزشکی  ، معاونت های درمان و بهداشت ، متخصصان عفونی و بیمارستانهای دولیتی و خصوص  شهرستانهای ساوه و زرندیه برگزار گردید .
در خصوص  بیماری آنفلوانزا :
✅ اهم تصمیمات کمیته آنفلوانزا  : 
⭕️ لزوم گسترش آموزش و آگاهی بخشی به عموم مردم در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها به مراجعه کنندگان 
⭕️ آگاهی به مردم جهت احتیاط تردد به مناطق دارای سد و محل  تجمع پرندگان 
⭕️ ارائه خدمات تریاژ مناسب در بیمارستانها به مراجعه کنندگان و بیماران
⭕️ کسب آمادگی  و شرایط لازم جهت مقابله با شرایط احتمالی بروز توسط بیمارستانها 
⭕️ واکسیناسیون  کلیه پرسنل بیمارستانها ی بخش های  عفوننی – اورژانس – ویژه  در بیمارستانهای دولتی و خصوصی تابعه 
⭕️ لزوم ارائه تجهیزات حفاظت فردی به پرسنل دارای مواجهه 
✅ در خصوص بیماری التور :
⭕️ لزوم فراهم نمودن شرایط نمونه گیری  در بیمارستانها از بیماران  مراجعه کننده و بیماریابی در فصل شیوع التورکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد