شنبه 26 آبان 1397 - 9 ربيع الاول 1440 - 2018 نوامبر 17
کد خبر : 239582
تاریخ انتشار : 7 خرداد 1397 14:10
تعداد بازدید : 1276

نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی ساوه

نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی ساوه

اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی ساوه پس از بررسی مدارک اولیه داوطلبان به شرح ذیل اعلام می گردد

اطلاعیه

نتایج نهایی آزمون استخدامی مورخ 1396/10/1 دانشکده علوم پزشکی ساوه

بدینوسیله لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 1396/10/1 دانشکده علوم پزشکی ساوه پس از بررسی مدارک اولیه داوطلبان به شرح ذیل اعلام می گردد

تذکرات مهم

داوطلبانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفته شدگان نهایی اعلام گردیده جهت انجام مراحل گزینش طبق جدول زمانبندی با در دست  داشتن (3 قطعه عکس 4*3 تصویر شناسنامه و کارت ملی   مدرک تحصیلی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت عمومی و فرم تکمیل شده مشخصات فردی ( دقیق و بدون قلم خوردگی ) به دفتر هسته گزینش واقع در بیمارستان شهید مدرس ساوه جنب کلینیک پزشکی هسته ای  مراجعه نمایند . لازم به ذکر است استخدام پیمانی منوط به تایید هسته گزینش دانشکده می باشد.

داوطلبان پس از اعلام نتایج حداکثر تا 10 روز مهلت دارند اعتراض احتمالی خود را در خصوص بررسی مدارک ، اعمال سهمیه ها و امتیازات کتباً به کمیته آزمون دانشکده ارائه نمایند

متقاضیان محترم که در زمان ثبت نام دانشجوی مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیر مرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی بوده اند ، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به ارائه گواهی انصراف از تحصیل خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی و اثبات موضوع ادامه مراحل استخدام و جذب داوطلب حتی پس از صدور حکم کان لم یکن تلقی و متقاضیان حق هیچ گونه اعتراضی در این زمینه نخواهند داشت .

*در خصوص قبول شدگان رشته شغلی فوریتهای پزشکی تاریخ و مکان مصاحبه متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد .

   

ردیف

نام

نام خانوادگي

نام پدر

کد ملي

ديکد عنوان شغل امتحاني

ديکد شغل محل

تاریخ مراجعه به دفتر هسته گزینش

1

هادي

منوچهري

خانعلي

6189951554

پرستار

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

تاریخ مراجعه به هسته گزینش 1397/3/8

2

نصيبه

زماني

سعيد

6189978754

پرستار

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

3

فرنوش

ياراحمدي

يوسف

4210056881

پرستار

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

4

الهام

اوتادي

سيف اله

590255401

پرستار

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

5

فاطمه

ميرگلوي بيات

نعمت اله

590121804

پرستار

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

6

رضا

اصغرزاده پور

عباس

590167618

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

7

مرتضي

شجاعيان

عبدالرضا

3950018727

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

8

سيدمحمد

حسيني

سيدجليل

590202960

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

9

سجاد

دولابي

مجيد

480339279

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

10

معصومه

سلطاني منش

علي

603363822

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

11

وجيهه

خاني

علي

602394988

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

12

زهرا

صدرالديني

اسماعيل

590103180

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

13

شيدا

فتحي

قاسم

603333281

پرستار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهداي 17 شهريور ساوه

14

مريم

امين فرقاني

علي اكبر

59924004

پزشك عمومي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهداي 17 شهريور ساوه

15

عباس

غياث ابادي فراهاني

صديف

5449860242

پزشك عمومي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه


 

16

فاطمه

عباسي

ابوالفتح

6180024405

كارشناس اتاق عمل

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

 

تاریخ مراجعه به هسته  گزینش 1397/3/9

17

فاطمه

ادابي

فضل اله

6180021211

كارشناس اتاق عمل

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

18

عمران

معماريان

محمدمهدي

590249861

كارشناس اتاق عمل

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

19

معصومه

شهرياري

علي اصغر

590208187

كارشناس اتاق عمل

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

20

زهره

باقري

قاسمعلي

590068512

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

21

مرتضي

زماني نژاد

قدرت اله

520076354

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

22

سيده نسرين

حسيني

حسن

3961878749

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

23

محمد

اكبري

اصغر

590159216

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

24

نرگس

محمدي

محمدمهدي

559969112

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

25

كيميا

اسماعيلي

عليرضا

590154079

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهداي 17 شهريور ساوه

26

اميرحسين

سعيدي

ابراهيم

590133519

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي

مركزي-ساوه-ستاد دانشكده

27

مصطفي

غلامي

حسن

5939920391

كاردان هوشبري

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

28

اميرمحمد

طاوسي

داود

590247808

كارشناس هوشبري

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

29

علي

صالحي

محمد

15709231

كارشناس هوشبري

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

30

مونا

ايزدي دخرابادي

مهدي

82392021

كارشناس بهداشت محيط

مركزي-ساوه-بيمارستان شهداي 17 شهريور ساوه

31

امير

شمسي

عباس

603346073

كارشناس بهداشت محيط

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

32

ياشار

نظري

يعقوب علي

73637440

كارشناس بهداشت محيط

مركزي-ساوه-مركز بهداشتي درماني شهيد منتظري

33

طاهره

طالبي ازادبني

كاظم

5829938189

كارشناس پذيرش ومدارك پزشكي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه


 

34

سيدغلامرضا

شبيبي

سيدجبار

602423929

كارشناس پرتوشناسي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

تاریخ مراجعه به هسته گزینش 1397/3/12

35

علي

شمس

محمد

603352529

كارشناس پرتوشناسي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

36

ولي

ولي زاده زنوز

احمد

1581468121

كارشناس پرتوشناسي

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

37

فاطمه

شمسي

علي

602636345

كارشناس تجهيزات پزشكي

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

38

محمد

سليم ابادي فراهاني

عباداله

5710008796

كارشناس تغذيه

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

39

مهناز

احساني

حسين

603246931

كارشناس تغذيه

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

40

معصومه

ثمري خلج

امير

603297412

كارشناس موادخوراكي -اشاميدني -ارايشي وبهداشتي

مركزي-ساوه-ستاد دانشكده

41

امنه

روشنايي

قاسم

602353432

ماما

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

42

فرزانه

طالب حقيقي

علي

590124250

كتابدار

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

43

فرشاد

پاك نيت

علي

11580364

متصدي اموردفتري

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

44

حسين

مقابلی

تقي

77312856

كارگزين

مركزي-ساوه-بيمارستان شهداي 17 شهريور ساوه

45

مهدي

مبكي

محمد

602407885

كارگزين

مركزي-ساوه-بيمارستان شهيد مدرس ساوه

46

صمد

قاسمي مداني

هدايت اله

5809981224

حسابدار

مركزي-ساوه-

47

رضا

صفري

علي

603266177

حسابدار

مركزي-ساوه-

48

امير

علمي

محمدحسن

6189965131

حسابدار

مركزي-زرنديه-بيمارستان شهداي اسيابك

49

مهدي

حقگو

محمد

600822524

كاردان فوريت هاي پزشكي

مركزي-ساوه-مركز فوريتهاي پزشكي ساوه

 

 

بعد از برگزاری مصاحبه و مشخص شدن نتایج نهایی به هسته گزینش معرفی می گردند .

50

محسن

عباسي

محمد

590147218

كاردان فوريت هاي پزشكي

مركزي-ساوه-مركز فوريتهاي پزشكي ساوه

51

نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی ساوه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد