سه شنبه 6 فروردين 1398 - 20 رجب 1440 - 2019 مارس 26
کد خبر : 241245
تاریخ انتشار : 13 تیر 1397 16:24
تعداد بازدید : 142

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

راهنمای استفاده کاربران از خدمات کتابخانه

اعضای هیئت علمی 10جلد به مدت یک  ترم تحصیلی

  دانشجویان 5 جلد به مدت 20روز و قابل تمدید برای یک نوبت دیگر

  مربيان حق التدريس: 5 جلد به مدت یکماه و قابل تمدید برای یک نوبت دیگر

تبصره 1: تمدید امانت كتاب ، در صورتی كه متقاضی دیگری نداشته باشد طبق مقررات بلامانع است .

  تبصره 2: هیچكدام از اعضا نباید اقدام به گردش كتاب نمایند. در صورت مشاهده موارد تخلف، كتابخانه به لغو عضویت ایشان اقدام می نماید .

تبصره3: در صورتی كه كتاب امانت گرفته شده توسط اعضاء مورد نیاز متقاضی دیگری داشته باشد ، كتابخانه مجاز است درخواست استرداد آن را بنماید .

تبصره 4: مدت  امانت كتابها در ايام خاص (ايام امتحانات ، ايام تعطيلات بين ترم، تعطيلات نوروزي)  و همچنين در مورد كتابهاي پراستفاده  با تشخيص مسئول كتابخانه  تعيين خواهد شد .

. تبصره 5:  امانت كتاب تنها با ارائه كارت عضويت  (کارت دانشجويي) و تنها توسط صاحب كارت امكان پذير است

تبصره6: جهت تمديد، آوردن كتابها ضروري بوده و تمديد تلفني امكان پذير نمي باشد .

تبصره 7: يك عضو در يك زمان نمي تواند 2 نسخه از يك عنوان كتاب را امانت بگيرد .

تبصره8: امانت گيرنده موظف است مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به کارشناس امانت  اطلاع دهد. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه ميباشد .

تبصره9: درقبال موادامانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده درمقابل كتابخانه مسئول ميباشد ودرصورت بروزاشكال هيچگونه عذري پذيرفته نميشود .

تبصره10 :  در مورد کتابهایی که توسط امانت گیرنده مفقود گردیده و یا مطابق نظر مسئول کتابخانه به آن خسارت وارد شده بایستی آخرین چاپ منبع مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ بازگشت کتاب توسط امانت گیرنده تهیه و به کتابخانه تحویل شود. در صورتی که امانت گیرنده موفق به یافتن کتاب مورد نظر نشود می بایست کتابی مشابه و یا معادل قیمت کتاب را به بهای روز، به کتابخانه تحویل نماید .

*تأخیر در برگرداندن کتاب

چنانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود ، 1000 ریال به ازای هر روز جریمه دیرکرد برای هر کتاب دریافت خواهد شد .

در صورت تکرار دیرکرد توسط افراد عضو ، تا روشن شدن وضعیت موارد دیرکرد ، کتابخانه از دادن هر گونه سرویس به این دسته از اعضا خودداری می نماید .


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد