يکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 2019 دسامبر 08
کد خبر : 241267
تاریخ انتشار : 13 تیر 1397 22:42
تعداد بازدید : 322

کارگاه های سال 97

کارگاه های سال 97

کارگاه های برگزار شده در سال 97

نام گارگاه

مدرس

گروه هدف

توضیحات

تاریخ برگزاری

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Sid

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/4/4

آشنایی با پایگاه اطلاعاتیClinical key

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/4/11

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی pubmed

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/8/12

آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/8/13

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی pubmed

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/9/20

آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/9/21

آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/10/23

آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/11/16

آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک

خانم پیشوایی

دانشجویان

مستندات

1397/12/8


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد