سه شنبه 23 مرداد 1397 - 3 ذيحجه 1439 - 2018 آگوست 14

در خصوص تعلیق پروانه های بهداشتی ساخت ویل برگر رز

در خصوص تعلیق پروانه های بهداشتی ساخت ویل برگر رز

7 مرداد 1397

اعلام تجهیزات پزشکی فاقد مجوز‎

اعلام تجهیزات پزشکی فاقد مجوز‎

6 مرداد 1397

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز‎

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز‎

6 مرداد 1397

ممنوعیت انجام سنجش تراکم استخوان در داروخانه - بخشنامه‎

ممنوعیت انجام سنجش تراکم استخوان در داروخانه - بخشنامه‎

2 مرداد 1397

صدور فاکتور همراه نسخه بیمار

صدور فاکتور همراه نسخه بیمار

2 مرداد 1397

جمع آوری داروی تقلبی زادیتن

جمع آوری داروی تقلبی زادیتن

2 مرداد 1397

لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه

لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه

2 مرداد 1397

اعلام وسیله پزشکی فاقد مجوز

اعلام وسیله پزشکی فاقد مجوز

2 مرداد 1397

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

1 مرداد 1397

ریکال داروی والسارتان

گزارش جمع آوری داری والسارتان از بازار

26 تیر 1397

  • تعداد رکوردها : 447

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد