چهارشنبه 18 تير 1399 - 18 ذيقعده 1441 - 2020 ژولاي 08

ثبت نام آزمون

1 بهمن 1394

آزمون قرارداد کار معین

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2389/209/د مورخ 24/4/1394 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براي تأمين نيروي مورد نياز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء تعداد 7 نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومي، تخصصي ، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید. تاریخ ثبت نام و آزمون متعاقباٌ اعلام میگردد.

24 دی 1394

سامانه آموزش (سما)

سامانه آموزش (سما)

1 آذر 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز جامع سلامت شهرک علوی را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی 4عدد اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک 130 تن واقعی

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک ۱۳۰ تن واقعی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر داردساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک ۱۳۰ تن واقعی بیمارستان شهدا آسیابک زرندیه را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

مزایده اموال اسقاطی شبکه بهداشت ودرمان زرندیه

شبکه بهداشت ودرمان زرندیه در نظر دارد اموال اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

24 آبان 1394

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت ساوه را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ ۱۴/۰۴/۹۴.به لینک ذیل.ویا حضورا به اداره خدمات پشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند./

24 آبان 1394

مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی آسانسور بیمارستان شهید مدرس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه .در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی ۴دستگاه اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ۱۰/۴/۹۴ به لینک زیر .ویا حضورا به اداره خدمات پشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند.

23 آبان 1394

  • تعداد رکوردها : 991

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد