دوشنبه 29 مهر 1398 - 22 صفر 1441 - 2019 اکتبر 21

اسلاید های کارگاه آموزشی Evidence Based Medicine

اسلاید های کارگاه آموزشی Evidence Based Medicine

8 آبان 1395

کارگاه نگارش و انتشار مقالات

مدرسین آقای دکترمنتظری–آقای دکتر برادران

5 آبان 1395

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

4 آبان 1395

اسلاید های کارگاه نگارش و مقالات علمی

اسلاید های کارگاه نگارش و مقالات علمی

1 آبان 1395

اسلاید های ارسالی مربوط به کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منایع مقالات

اسلاید های ارسالی مربوط به کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منایع مقالات

1 آبان 1395

اسلاید های کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

اسلاید های کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

28 مهر 1395

  • تعداد رکوردها : 26

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد