چهارشنبه 22 مرداد 1399 - 23 ذيحجه 1441 - 2020 آگوست 12
1875رکورد در مدت زمان 5.584ثانیه
عبارت مورد جستجو :
احتراما دانشکده علوم پزشکی ساوه به شناسه ملی 14006664651و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری نقلیه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۶ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
دانشجویان هریک از دانشگا ه ها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکور میباشند می توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی ذیل ارائه کنند.
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد از طریق خرید خدمت مرکز کاهش آسیب را واگزار نماید.
دانشجویان واجد شرایط تا 10 تیرماه به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه واقع در طبقه اول دانشکده پرستاری و بهداشت مراجعه نمایند.
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد نیروهای مورد نیاز خود را در رشته های شغلی ذیل به صورت همکاری89 روزه در قالب نیروی خرید خدمت به کار گیرد..
از متخصصین محترم رادیولوژی که مایل به همکاری با معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در زمینه انجام سونوگرافی مادران باردار/زایمان کرده بی بضاعت می­باشند دعوت به عمل می آید.
  • تعداد رکوردها : 1875

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد