دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440 - 2019 آوريل 22
1207رکورد در مدت زمان 0.889ثانیه
عبارت مورد جستجو :
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز جامع سلامت شهرک علوی را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی 4عدد اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .
ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک 130 تن واقعی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر داردساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک ۱۳۰ تن واقعی بیمارستان شهدا آسیابک زرندیه را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .
شبکه بهداشت ودرمان زرندیه در نظر دارد اموال اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت ساوه را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ ۱۴/۰۴/۹۴.به لینک ذیل.ویا حضورا به اداره خدمات پشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند./
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه .در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی ۴دستگاه اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ۱۰/۴/۹۴ به لینک زیر .ویا حضورا به اداره خدمات پشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند.
  • تعداد رکوردها : 1207

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد