سه شنبه 29 مرداد 1398 - 19 ذيحجه 1440 - 2019 آگوست 20
1348رکورد در مدت زمان 0.078ثانیه
عبارت مورد جستجو :
ساعت برگزاری کارگاه مورخ 14/09/97 : 8:30- 12:30
ساعت برگزاری کارگاه 1 مورخ 15/12/97 : 8:30- 11:30 ساعت برگزاری کارگاه 2 مورخ 22/12/97 : 8:30- 11:30
ساعت برگزاری کارگاه روش تحقیق3 مورخ 30/08/97 : 8:30- 11:30 و 12:30- 15:30 ساعت برگزاری کارگاه روش تحقیق4 مورخ 07/09/97 : 8:30- 11:30 و 12:30- 15:30
ساعت برگزاری کارگاه روش تحقیق 1 مورخ 25/7/97 : 8:30- 11:30 و 12:30- 15:30 ساعت برگزاری کارگاه روش تحقیق2 مورخ 02/08/97 : 8:30- 11:30 و 12:30- 15:30
جهت ثبت نام به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی مراجعه نمایید
ساعت برگزاری : 8:30- 11:30 12:30- 15:30
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی ساوه
مجوز تاسیس در شهر خشکرود‎
اهداف کتابخانه بیمارستان شهید مدرس
تاریخچه کتابخانه بیمارستان شهید مدرس ساوه
  • تعداد رکوردها : 1348

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد