پنج شنبه 28 شهريور 1398 - 20 محرم 1441 - 2019 سپتامبر 19
1382رکورد در مدت زمان 0.062ثانیه
عبارت مورد جستجو :
ساعت برگزاری : 8:30- 11:30 12:30- 15:30
کمیته تحقیقات دانشجویی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی ساوه
مجوز تاسیس در شهر خشکرود‎
اهداف کتابخانه بیمارستان شهید مدرس
تاریخچه کتابخانه بیمارستان شهید مدرس ساوه
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس
کارکنان کتابخانه بیمارستان شیهید مدرس
کتابدار راهنما 10 تیر 1398 11:17
کتابدار راهنما
ساعت کار کتابخانه 8 اردیبهشت 1398 0:0
ساعت کار کتابخانه
اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه روزانه در شهر نرجه‎
  • تعداد رکوردها : 1382

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد