دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440 - 2019 آوريل 22

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی 4عدد اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک 130 تن واقعی

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک ۱۳۰ تن واقعی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر داردساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک ۱۳۰ تن واقعی بیمارستان شهدا آسیابک زرندیه را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

مزایده اموال اسقاطی شبکه بهداشت ودرمان زرندیه

شبکه بهداشت ودرمان زرندیه در نظر دارد اموال اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

24 آبان 1394

مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت ساوه را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ ۱۴/۰۴/۹۴.به لینک ذیل.ویا حضورا به اداره خدمات پشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند./

24 آبان 1394

مناقصه خرید ،نصب و راه اندازی آسانسور بیمارستان شهید مدرس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه .در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی ۴دستگاه اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید ؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه تاریخ ۱۰/۴/۹۴ به لینک زیر .ویا حضورا به اداره خدمات پشتیبانی دانشکده مراجعه نمایند.

23 آبان 1394

الویت های پژوهشی سال 94

الویت های پژوهشی سال 94

1 فروردین 1394

  • تعداد رکوردها : 517

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد