سه شنبه 28 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 2019 ژوئن 18

فراخوان استخدام عضو هیات علمی پیمانی در دانشکده علوم پزشکی ساوه سال 94

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز آموزشی و جهت تکمیل کادر اعضای هیات علمی از میان افراد متعهد و متخصص مقاطع تخصص و ph.D در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.

8 اسفند 1394

اطلاعیه دریافت کارت آزمون

شرکت کنندگان در آزمون قرارداد کار معین می توانند از 11 صبح روز 94/11/24 تاپایان روز 94/11/27 جهت اخذ کارت ورود به جلسه با در دست داشتن کد رهگیری به لینک ذیل مراجعه نمائید.

21 بهمن 1394

ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون

احتراما به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون قرارداد کار معین میرساند به منضور تکمیل و یا ویرایش اطلاعات ثبت نام خود از ساعت 17:00 روز 94/11/19 تا پایان روز 94/11/20 با در دست داشتن کد رهگیری به لینک ذیل مراجعه نمائید.

19 بهمن 1394

تمدید تاریخ ثبت نام

به اطلاع میرساند تاریخ ثبت نام تا تاریخ 94/11/17 نمدید گردید.

11 بهمن 1394

ثبت نام آزمون

1 بهمن 1394

آزمون قرارداد کار معین

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2389/209/د مورخ 24/4/1394 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براي تأمين نيروي مورد نياز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی مصوب هیات امناء تعداد 7 نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومي، تخصصي ، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد کار معین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید. تاریخ ثبت نام و آزمون متعاقباٌ اعلام میگردد.

24 دی 1394

سامانه آموزش (سما)

سامانه آموزش (سما)

1 آذر 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز جامع سلامت شهرک علوی را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد خرید ونصب وراه اندازی 4عدد اسانسور بخش زنان وزایمان بیمارستان شهید مدرس را به شرکت ها و مؤسسات دارای صلاحیت از مبادی زیربط واگذار نماید .

24 آبان 1394

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای:

ساخت ، حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکروهوا خنک 130 تن واقعی

24 آبان 1394

  • تعداد رکوردها : 525

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد