سه شنبه 28 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 2019 ژوئن 18

جذب دستيار پژوهش (در قالب طرح نيروي انساني و دستيار پژوهشي سرباز) در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كشور

جذب دستيار پژوهش (در قالب طرح نيروي انساني و دستيار پژوهشي سرباز) در مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كشور

14 مهر 1397

شناسایی دو سامانه پیامکی جعلی بر روی برچسب های کنترل اصالت و سلامت در سطح عرضه‎

شناسایی دو سامانه پیامکی جعلی بر روی برچسب های کنترل اصالت و سلامت در سطح عرضه‎

9 مهر 1397

اطلاعيه ویرایش اطلاعات ثبت نام

اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام و زمان ویرایش اطلاعات

5 مهر 1397

اطلاعيه ویرایش اطلاعات ثبت نام

اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام و زمان ویرایش اطلاعات

3 مهر 1397

فراخوان تجهیزات پزشکی Recall)‎)

فراخوان تجهیزات پزشکی Recall)‎)

2 مهر 1397

اعلام وسیله پزشکی فاقد مجوز

اعلام وسیله پزشکی فاقد مجوز

2 مهر 1397

آگهی استخدام به صورت قرارداد کار معین در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

آگهی پذیرش نیرو به صورت قرارداد کار معین در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

1 مهر 1397

مناقصه عمومی امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری( نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده

فراخوان مناقصه عمومی امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری( نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ساوه

11 شهریور 1397

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

8 شهریور 1397

اعلام وسایل پزشکی فاقد مجوز

اعلام وسایل پزشکی فاقد مجوز

7 شهریور 1397

  • تعداد رکوردها : 525

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد