چهارشنبه 2 مهر 1399 - 6 صفر 1442 - 2020 سپتامبر 23

برآورد قیمت پایه اموال اسقاط و ضایعات معاونت بهداشتی

15 شهریور 1399

شرايط مزايده فروش اجناس اسقاط و ضایعات معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

15 شهریور 1399

فراخوان مزايده فروش اجناس اسقاط و ضایعات معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

15 شهریور 1399

پیشنهاد قیمت در خصوص بیمه تکمیلی درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه

15 شهریور 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و نظافت معاونت بهداشت و واحد های تابعه دانشکده علوم پزشکی ساوه

11 شهریور 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور انتظامات اورژانس مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه

5 شهریور 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری( نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ساوه

22 تیر 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از پانسیون پزشکان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه

26 خرداد 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از پانسیون پزشکان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه

7 خرداد 1399

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه

8 اردیبهشت 1399

عنوان
تاریخ
فایل صوتی
فایل ویدئویی
فایل متنی
  • تعداد رکوردها : 73

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد