جمعه 13 تير 1399 - 13 ذيقعده 1441 - 2020 ژولاي 03
کد خبر : 225762
تاریخ انتشار : 1 آذر 1396 10:0
تعداد بازدید : 4295

آگهي پذیرش بهورز و استخدام قراردادی

آگهي پذیرش بهورز و استخدام قراردادی

دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود ...

دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل اجرای پذیرش و استخدام بهورز  در نظر دارد از محل سهميه  استخدامي شماره 85/209/د مورخ 1/2/95 معاونت توسعه مديريت ومنابع  وزارت متبوع تعداد 15 نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومی ، مصاحبه و گزينش براي پذيرش در  رشته شغلي بهورز به صورت قراردادي به شرح ذيل استخدام  نمايد:

جدول نيازهاي استخدامي

عنوان رشته شغلی

شهرستان

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

جمع تعدادمورد نظر

شرایط احراز

بهورز زن

ساوه

روستای قشلاق کرد

1

 

 

9

 

 

 

 

دارا بودن گواهینامه دیپلم کامل متوسطه

روستای احمدآباد

1

روستای یاتان

1

روستای آقچه قلعه

1

روستای مقصود آباد

1

روستای مرق

1

زرندیه

روستای خشکرود

1

روستای مصرقان

1

روستای ازبیزان

1

بهورز مرد

ساوه

روستای قشلاق کرد

1

 

6

روستای غازم آباد مرکزی

1

روستای امام آباد

1

زرندیه

روستای حسین آباد

1

روستای خشکرود

1

روستای صدر آباد

1


شرایط عمومی :

1. اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2. داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

3. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4. داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)

تبصره :

معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه براساس اعلام كميسيون پزشكي دانشگاه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد.

5. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان

6. عدم سابقه محكوميت جزائي موثر

7. داشتن سلامت جسماني و رواني، اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام سياريها در روستاههاي تحت پوشش (با تائيد كميسيون پزشكي)

8. نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحدهاي دانشگاه

9. داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت موسسه و ساير دستگاههاي دولتي باشند.

10. نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني

11- پذیرفته شدگان دوره آزمون بهورزی که از دوره های قبل انصراف داده اند حق ثبت نام در آزمون را ندارند .

شرايط اختصاصي

1-دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در رشته هاي مختلف (غير از ديپلم هاي متعهد خدمت) كه مدرك آنان مورد تائيد اداره آموزش و پرورش باشد.

تبصره :

- شركت داوطلبان داراي مدرك تحصيلي بالاتر از ديپلم مجاز نمي باشد .

- شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی ، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد.

2.  پذیرش بهورز صرفاً به صورت بومی صورت می گیرد :

-داوطلبان بایستی برای هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی محسوب گردند.

الف : محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضاي بهورز يكي باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان ) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طي كرده باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در  دوسال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد.

تبصره 1: داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق با بندهای  الف و ب ردیف 2 شرایط اختصاصی  ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد وسکونت شان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی بند الف وب نسبت به این افراد در اولویت هستند واین افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره 2:  احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف وب وتبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا ( ممهور به مهر وامضای تمامی اعضای شورا) با تائید شبکه بهداشت ( مرکز بهداشت شهرستان مربوطه ) و یا خانه بهداشت (منضم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تایید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره3 : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل و یا انجام دوره خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند وخانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد واقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره 4: در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش، مي بايست از افراد واجد شرایط ساكن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام به عمل آورد:

الف ) روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرايط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مي توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 15 کیلومتر، پس از تأييد مركز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود. گزينش بهورز از مناطق شهري در هر شرايطي ممنوع مي باشد.

 

3. سن : حداقل سن براي دارندگان مدرك ديپلم 16 و حداكثر 26 سال ( 25 سال و 11 ماه و 29 روز ) مي باشد. تاريخ اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد.

تبصره 1 : موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرراضافه خواهد شد در هر صورت سن داوطلب ديپلم با درنظر

 گرفتن موارد زير نبايد از 28 سال ( 27 سال و 11 ماه و 29 روز ) تجاوز كند.

الف : مدت خدمت انجام وظبفه دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت پايان خدمت

ب: جانبازان و آزاداگان ، همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، همسر و فرزندان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان ( با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ) از شرط حداکثر سن معاف می باشند .

ج : خواهر و برادر شهدا ، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25% ) همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان 5 سال

آزمون ورودي :

سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم

الف) آزمون توانمنديهاي عمومي:  براي كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد. سئوالات آزمون توانمنديهاي عمومي از دروس ديپلم كامل متوسطه (شامل دروس ادبيات فارسي، زبان انگليسي، دين و زندگي) و اطلاعات سياسي، اجتماعي و مباني قانون، هر درس 15 سئوال و مجموعاً 60 سئوال خواهد بود كه  به صورت چهارگزينه اي (با اعمال يك نمره منفي به ازاء هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمنديهاي عمومي مجموعاً 60 نمره (معادل 60 درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره: متقاضیان اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات دین و زندگی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود

ب) مصاحبه : از کلیه افراد قبول شده مصاحبه به عمل خواهد آمد که مصاحبه 40 درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد.

* تبصره : از ميان داوطلبان شرکت کننده در آزمون کتبی حداکثر به تعداد سه برابر ظرفيت پذيرش ، به ترتيب نمره فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه دعوت به عمل مي آيد. پس از انجام مصاحبه بالاترين امتيازات به تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر خانه بهداشت به هسته گزينش دانشگاه معرفي مي گردند.

نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز

ثبت نام ازطریق آموزشگاههای بهورزی شهرستان ساوه در دو مرحله به شرح ذیل انجام می گیرد.


 

الف: تحویل مدارک و ثبت نام مقدماتی

داوطلبان بایستی در مرحله اول با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ 1/9/96  لغایت پایان وقت اداری 15/10/1396 به آموزشگاه بهورزی شهرستان ساوه به آدرس : خیابان سلمان ساوجی روبروی سلمان ساوجی 16  حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. واحدهای مذکور موظفند کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده  و نسبت به ثبت نام داوطلبان اقدام نماید.

1) تکمیل برگ درخواست شغل (موجود در سایت)

2) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ( 157000) ریال به حساب شماره 2177865269008  نزد بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمداختصاصی بهداشتی و درمانی دانشکده  بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی داوطلبان قابل پرداخت می باشد. (جانبازان و فرزندان شهید از پرداخت مبلغ مذکور معاف بوده و سایر ایثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را می پردازند.)

3) یک قطعه عکس 4×3 به انضمام فیش بانکی اسکن شده (حداکثر حجم 100 کیلوبایت  )

- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

- اصل به همراه تصویر کارت ملی

- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن (منطبق با شرایط اختصاصی و تائیدیه سکونت)

- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت  حسب مورد از مراجع ذیربط

- اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره :  معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

ب: ثبت نام الکترونیکی

آموزشگاههای بهورزی پس از تحویل و تائید مدارک داوطلبان ملزم هستند حداکثر تا تاریخ  21/10/1396 نسبت به ثبت نام الکترونیکی آنان به آدرس اینترنتی  savehums.ac.ir اقدام نموده و کلیه مدارک تحویلی را به معاونت بهداشتی دانشکده جهت تایید نهایی ارسال نمایند.

- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی از روز سه شنبه مورخ 3/11/96 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 4/11/96  از طریق آموزشگاههای بهورزی شهرستان مورد نظر قابل دریافت خواهد بود.  زمان  و همچنین محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.


 

تذکرات:

-  استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران شامل جانبازان،آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، مفقودین و جانبازان مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد ردیف 1 و 2 (شرایط احراز مدرک تحصیلی) و ردیف 3 شرایط اختصاصی (بومی بودن) و با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.

- استفاده از سهمیه معلولین با رعایت مفاد این دستورالعمل بلامانع است.

2- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد بیست و پنج (25 ) درصد آن به جانبازان و آزادگان،  همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج (25)درصد و بالاتر و همسر و  فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اختصاص می یابد و پنج درصد سهمیه استخدامی باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد و فرزندان آزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج درآگهی) الزامی است.

3- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام   نموده اند انجام خواهد شد.

4- پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.

5- جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

تبصره: اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای یکسال اسارت و بیشتر می باشد. در صورت عدم تکمیل ظرفیت از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول این سهمیه به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، همسر آزادگان بالای یک سال اسارت، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد.

6- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه(3 ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

7- تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به  داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج درشرایط اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.

8- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

9- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است؛ داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی در صورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بلااثرمی گردد.

10- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه الزامی است.

11- سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام  دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال در روستا مورد نظر انجام وظیفه نماید الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری) قابل خرید و انتقال نمی باشد.

12- پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.

13- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.

14- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی savaehums.ac.ir وارسال پیامک به شماره تماس اعلام شده در آموزشگاه بهورزی  به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

15-  با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل موجود در آموزشگاه بهورزی                 می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

16-  داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

17- متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعلام نتیجه نماید.

18- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور قرارداد ، قرارداد مربوطه  لغو و بلااثر می گردد.

جهت دانلود و مشاهده ی فرم درخواست شغل کلیک نمایید.

جهت دانلود و مشاهده ی فرم تاییدیه بومی بودن متقاضیان کلیک نمایید.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد