چهارشنبه 4 مهر 1397 - 16 محرم 1440 - 2018 سپتامبر 26

اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام و زمان ویرایش اطلاعات

اطلاعيه تمدید مهلت ثبت نام و زمان ویرایش اطلاعات

3 مهر 1397

فراخوان تجهیزات پزشکی Recall)‎)

فراخوان تجهیزات پزشکی Recall)‎)

2 مهر 1397

اعلام وسیله پزشکی فاقد مجوز

اعلام وسیله پزشکی فاقد مجوز

2 مهر 1397

آگهی استخدام به صورت قرارداد کار معین در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

آگهی پذیرش نیرو به صورت قرارداد کار معین در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

1 مهر 1397

مناقصه عمومی امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری( نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده

فراخوان مناقصه عمومی امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری( نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ساوه

11 شهریور 1397

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

8 شهریور 1397

اعلام وسایل پزشکی فاقد مجوز

اعلام وسایل پزشکی فاقد مجوز

7 شهریور 1397

لیست داروهای پرهزینه

لیست داروهای پرهزینه

7 شهریور 1397

فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall)

7 شهریور 1397

کمیته دانشگاهی برنامه عملیاتی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

کمیته دانشگاهی برنامه عملیاتی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی " ویژه معاونت های دانشکده علوم پزشکی ساوه ، به ریاست ..

28 مرداد 1397

  • تعداد رکوردها : 445

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد