جمعه 4 خرداد 1397 - 11 رمضان 1439 - 2018 مي 25
701رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
ریکال سرم دکستروز 10 درصد شهید قاضی‎ ریکال سرم دکستروز 10 درصد شهید قاضی‎
" دکتر جان بابایی " معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی ساوه بویژه مرکز بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی ساوه مدرس و زنان زایمان 17 شهریور شهر ساوه و بیمارستاانهای شهدای آسیابک و امام رضا (ع) شهرستان زرندیه بازدید
رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: اجتماعی کردن سلامت به معنای مشارکت ساختارمند مردم و توانمندسازی رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: اجتماعی کردن سلامت به معنای مشارکت ساختارمند مردم و توانمندسازی
; 43.7 درصد جمعیت مردم ساوه و زرندیه در برنامه خطر سنجی واگذاری 100 درصد داروخانه ها در بخش بهداشت
" دکتر نیک روش " رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه پیش از خطبه ها ی نماز جمعه این هفته ( هفتم سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ( هفتم اردیبهشت ) رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه خواهد بود " دکتر نیک روش "  رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه  پیش از خطبه ها ی نماز جمعه این هفته 
; دکتر نیک روش در جمع صمیمی جانبازان دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان نمود :جانبازان و ایثارگران دل
  • تعداد رکوردها : 701

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد