جمعه 4 خرداد 1397 - 11 رمضان 1439 - 2018 مي 25
54رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
کارگاه آموزشی RCT-GCP 8 اردیبهشت 1397 10:48
کارگاه آموزشی RCT-GCP این کارگاه به معرفی مفاهیم متدولوژی کارآزمایی­ های بالینی و Clinical کارگاه آموزشی RCT-GCP این کارگاه به معرفی مفاهیم متدولوژی کارآزمایی­ های بالینی و  Clinical Practice Good
برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری و بهداشت برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی داده های پژوهشی در مورخ 96/12/15 و 96/12/16 از ساعت 8:30 الی 16 در سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری و بهداشت
پژوهشی در مورخ 96/12/23 از ساعت 8:30 الی 16 در سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری و بهداشت برگزارمی گردد.
برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات در مورخ 96/10/24 از ساعت 8/30 الی 16 در سایت کامپیوتری برگزاری کارگاه نگارش و انتشار مقالات   در مورخ 96/10/24 از ساعت 8:30 الی 16 در سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری و بهداشت برگزارمی گردد.
کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست محیطی در تاریخ 10 بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 17 در سایت کامپیوتری برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست محیطی های زیست محیطی در تاریخ 10 بهمن ماه از ساعت 8:30 الی 17 در سایت کامپیوتری دانشکده پرستاری و بهداشت
کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در تاریخ 8 و 9 بهمن ماه از ساعت 30/8 الی 17 در سایت کامپیوتری برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران گرامی به استحضار می رساند کارگاه تجزیه و تحلیل
کارگاه های سال 95 کارگاه های سال 96
:برای اولین بار در کشور وزارتخانه بیمارستانهای اموزشی را اعتبار بخشی اموزشی کرداگرچه بیمارستان شهید مدرس و 17
برگزاری کارگاه علم سنجی در تاریخ 22/5/96 برگزاری کارگاه علم سنجی در تاریخ 22/5/96 به اطلاع اعضا محترم هیات علمی و پژوهشگران می رساند کارگاه علم سنجی در تاریخ 22مردادماه از ساعت
  • تعداد رکوردها : 54

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد