شنبه 29 دي 1397 - 13 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 19
کد خبر : 189335
تاریخ انتشار : 31 مرداد 1395 9:24
تعداد بازدید : 1242

بهداشت محیط

معرفی واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی
تاریخچه:

بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای بر سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می گذارد . بهداشت محیط در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی، مطالعاتی وبرنامه ریزی در زمینه ارتقاء سطح بهداشت عمومی، بازرسی و بررسی های جاری و تحقیقات علمی در زمینه مربوطه می باشند و یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیت های مذکوررا به عهده دارند .

با جداسازی دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال 92 از استان مرکزی در حال حاضر واحد بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده با چهار نفر کارشناس بهداشت محیط انجام وظیفه نموده و واحد های بهداشت محیط دو مرکز بهداشت در شهرستان ساوه و زرندیه را تحت پوشش قرار میدهد

شرح وظایف:

 الف برنامه ریزی : 

تدوین ونظارت بربرنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط
تدوین ونظارت بربرنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
تدوین ونظارت بر برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
  پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه
تدوین واجرای برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی
تدوین واجرای برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای

.برگزاری کارگروه سلامت وامنیت غذایی

ب- اقدامات اجرایی :

توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه
ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی
رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ........
اجرای حکم تعطیل واحدهای صنفی غیر بهداشتی در راستای اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
اجرای دستور العمل های واصله از مرکز سلامت محیط و کار
بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش
نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه
اجرای طرح های برنامه ریزی شده  
صدور مجوزهای بهداشتی

هماهنگی :

الف درون بخشی

ب برون بخشی
 

آمــــوزش:

آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط
برگزاری کارگاه های آموزشی
آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط
آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف واقع شده درمحدوده تحت پوشش

نظارت  :

1- نظارت برفعالیت  شرکتهای سمپاشی و کاربرد سموم در اماکن عمومی و شرکت های صنعتی و پیگیری تخلفات مربوطه

2- نظارت بر فعا لیت شرکت های آب و فاضلاب روستایی و شهری

3- نظارت بر نحوه جمع  آوری و دفع زباله های عادی و عفونی

4-نظارت بر فعالیت آموزشگاهها ی اصناف

5-نظارت بر انجام امور بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی روستایی

6- بازدید از شرکت های شهر صنعتی کاوه و زرندیه و نظارت و پیگیری امور بهداشت محیط صنایع

7-پایش آلاینده های محیطی وآلودگی هوا در شهرستان های ساوه و زرندیه و شهر صنعتی کاوه

8-نظارت بر بهداشت محیط مدارس و برنامه ریزی جهت بازرسی 

پيوستها:
چک لیست ها

دستورالعمل ها و قوانین بهداشت محیطکلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد