جمعه 2 اسفند 1398 - 27 جمادي الثاني 1441 - 2020 فوريه 21
کد خبر : 193451
تاریخ انتشار : 27 مهر 1395 8:42
تعداد بازدید : 2413

لزوم ثبت اطلاعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها توسط موسسین

لزوم ثبت اطلاعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها توسط موسسین

لزوم ثبت اطلاعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها توسط موسسین


با عنایت به استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات پزشکی و  به منظور تعیین تکلیف موافقت اصولی های موسسات پزشکی و پیراپزشکی صادره قبل از استقرار سامانه مذکور، به دارندگان موافقت اصولی کلیه موسسات پزشکی، تجهیزات سرمایه ای و بخش های مستلزم اخذ موافقت اصولی تحت حوزه دانشکده علوم پزشکی ساوه که موافقت اصولی آن ها از طریق سامانه صادر نشده و در سامانه ثبت نگردیده اطلاع رسانی می شود تا پایان وقت اداری 01/09/95  با مراجعه به آدرس آلکترونیکی  parvaneh.behdasht.gov.ir پس از ورود و ثبت نام موسسین نسبت به اسکن و بارگذاری مدارک و ثبت اطلاعات موافقت اصولی خود در صفحه اصلی در قسمت ثبت اطلاعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه اقدام نمایند. لازم به ذکر است پس از انقضا مهلت مقرر در این فراخوان ، کلیه موافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبار آن ها به اتمام برسد و در سامانه ثبت نگردیده باشند قابل تمدید نخواهند بود و باطل و کان لم یکن تلقی می گردد.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد