شنبه 29 دي 1397 - 13 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 19
کد خبر : 217668
تاریخ انتشار : 31 مرداد 1396 9:0
تعداد بازدید : 862

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي : امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری معاونت بهداشت

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي : امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری معاونت بهداشت

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي : امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری معاونت بهداشت

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  معاونت  بهداشت را از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد:

مهلت خرید اسناد: سه شنبه31/05/96  لغایت  دوشنبه  06/06/96

محل خرید  اسناد: متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد مناقصه  به نشانی ساوه  ابتدای خیابان جمهوری ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه واحد اداره امور پشتیبانی مراجعه نمایند و  با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت و واریز  مبلغ 400000ریال(چهارصد  هزار ریال)  به حساب شماره 2177865269008نزد بانک ملی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه اسناد را  دریافت نمایند.

 

مهلت ارسال پيشنهادات : پیشنهادات تا  پايان وقت اداري  روز یکشنبه 19/06/1396تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني ساوه  -ابتدای  خیابان جمهوری  - ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه - کد پستی: 3919676654 شناسه ملی 14006664651وکداقتصادی 411533649395گردد.

ميزان  سپرده شركت در مناقصه : مبلغ 400/240/392 ریال (سیصد ونود ودو میلیون و دویست وچهل هزارو چهارصد ریال )ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه  ويا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 کدشعبه 87130(رمز واریز  37283) ( شباir700120000000004960581940)بانک ملت مرکزی شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

زمان و مكان گشايش پيشنهادات :  دوشنبه 20/06/1396 رأس ساعت10صبح سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی : ساوه ابتدای خیابان جمهوری

 

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن08648501000فکس 08642223488 اداره امورپشتیبانی 08648501178-08648501141 تماس و یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irویا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mprog.irمراجعه فرمائيد .

 

 

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد