سه شنبه 28 خرداد 1398 - 15 شوال 1440 - 2019 ژوئن 18
کد خبر : 228547
تاریخ انتشار : 2 دی 1396 12:14
تعداد بازدید : 639

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي:امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت زرندیه

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي:امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت زرندیه

آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي:امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت زرندیه


 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری  شبکه بهداشت زرندیه را از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد:

مهلت خرید اسناد: یکشنبه 3/10/1396 لغایت شنبه 09/10/1396

محل خرید  اسناد: متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد مناقصه  به نشانی ساوه  ابتدای خیابان جمهوری ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه واحد اداره امور پشتیبانی مراجعه نمایند و  با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت و واریز  مبلغ 000/400(چهارصد هزار ریال) به حساب شماره 2177865269008نزد بانک ملی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه اسناد را دریافت نمایند.

 

 مهلت ارسال پيشنهادات : پیشنهادات تا  پايان وقت اداري  روزپنج شنبه 21/10/1396تحويل دبيرخانه حراست مركزي دانشکده به نشاني ساوه  -ابتدای  خیابان جمهوری  - ستاد دانشکده علوم پزشكي ساوه - کد پستی: 3919676651 شناسه ملی 14006664651وکداقتصادی 411533649395گردد.

ميزان  سپرده شركت در مناقصه : مبلغ236844000ریال(دویست وسی وشش میلیون وهشتصد وچهل وچهار هزارریال)ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه  ويا واريز وجه نقد به شماره حساب 4960581940 کدشعبه 87130(رمز واریز  37283) ( شباir700120000000004960581940)بانک ملت مرکزی شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

زمان و مكان گشايش پيشنهادات : شنبه 23/10/1396رأس ساعت10صبح سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي ساوه به نشانی : ساوه ابتدای خیابان جمهوری

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن08648501000فکس 08642223488 اداره امورپشتیبانی 08648501178تماس و یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irویا به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mprog.irمراجعه فرمائيد .

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد