يکشنبه 29 ارديبهشت 1398 - 15 رمضان 1440 - 2019 مي 19
کد خبر : 230831
تاریخ انتشار : 24 دی 1396 11:14
تعداد بازدید : 578

آگهی مزایده عمومی يك مرحله اي:اموال اسقاطی وضایعات اهن الات والومینیوم

آگهی مزایده عمومی يك مرحله اي:اموال اسقاطی وضایعات اهن الات والومینیوم

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد اموال اسقا طی وضایعات اهن الات والومینیوم ..... بیمارستان شهدای 17 شهریور ومدرس را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ساوه در نظر دارد اموال اسقا طی وضایعات  آهن الات وآلومینیوم و ... بیمارستان شهدای 17 شهریور ومدرس  را از طریق مزایده  عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحيت واگذار نمايد:

مهلت خرید اسناد وبازدید از محل : دوشنبه 25/10/1396 لغایت چهار شنبه 04/11/1396

محل خرید  اسناد: متقاضيان مي توانند جهت خريد اسنادمزایده   به نشانی ساوه  بلوار مدرسبیمارستان شهدای 17 شهریور ومدرس  ساوه واحد تدارکات آقای حمیدرضا سحری مراجعه واسناد را دریافت نمایند.

 

 مهلت ارسال پيشنهادات : پیشنهادات تا  پايان وقت اداري  روز شنبه 07/11/1396 تحویل واحد تدارکات مجتمع بیمارستانی مدرس و شهدای 17 شهریورآقای حمیدرضا سحری  به نشانی ساوه  بلوار مدرسبیمارستان شهدای 17 شهریور ومدرس ساوه  - کد پستی: 3915644146 گردد.

ميزان  سپرده شركت در مزایده : مبلغ000/000/30ریال(سی میلیون  ریال) وجه نقد به شماره حساب 4960581940 کدشعبه 87130(رمز واریز  37283) ( شباir700120000000004960581940)بانک ملت مرکزی شعبه مرکزی به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه واریز گردد.

 

زمان و مكان گشايش پيشنهادات : یکشنبه  08/11/1396رأس ساعت10صبح سالن جلسات بیمارستان شهدای 17 شهریور ومدرس ساوه

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن08642215010- 09127562521 تماس و یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac. مراجعه فرمائيد . 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد