دوشنبه 29 مهر 1398 - 22 صفر 1441 - 2019 اکتبر 21
کد خبر : 254861
تاریخ انتشار : 18 فروردین 1398 12:30
تعداد بازدید : 534

اطلاعیه ی جذب هیأت علمی مشمول قانون طرح و تعهد

دانشکده پرستاری و مامایی ساوه برای تکمیل کادر آموزشی خود هیأت علمی مشمول قانون طرح و تعهد جذب می نماید.

دانشکده پرستاری و مامایی ساوه  برای تکمیل کادر آموزشی خود هیأت علمی مشمول قانون طرح و تعهد جذب می نماید. رشته های مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

1.     کارشناس ارشد پرستاری (ترجیحاً  گرایش پرستاری داخلی -جراحی و مراقبتهای ویژه)

2.     کارشناسی ارشد مامایی

واجدین شرایط می توانند در خواست و فایل  CV خود را به آدرس اینترنتی  Education@savehums.ac.irارسال و جهت اخذ هرگونه اطلاعات با شماره 08642343396 تماس حاصل فرمایید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد