يکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 2019 دسامبر 08
کد خبر : 257831
تاریخ انتشار : 26 تیر 1398 5:0
تعداد بازدید : 72

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد صدورپروانه های اداره امور آزمایشگاه ها

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد صدورپروانه های اداره امور آزمایشگاه ها

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد صدورپروانه های اداره امور آزمایشگاه ها

نام و نام خانوادگی مسئول: خانم الناز احمدی

محل استقرار: معاونت درمان دانشکده علوم  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، واحد اداره امور آزمایشگاه ها

 

اهم وظایف و فعالیت ها:

1-     صدورموافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات  پیراپزشکی

2-     صدور پروانه بهره برداری موسسات  پیراپزشکی

3-     پذیرش در خواست تاسیس موسسات پیراپزشکی

4-     صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پیراپزشکی

5-     تمدید پروانه های تاسیس و مسئولین فنی موسسات پیراپزشکی

6-     پذیرش درخواست موسسات پیراپزشکی در خصوص موارد ذیل:

 

الف) تغییر مسئول فنی

ب) تغییر نام موسسه

ج) تغییر مکان موسسه

د) تغییر ساعات فعالیت موسسه

ه) افزایش یا کاهش تعداد موسسین و ماهیت آنان

7-     برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20 آزمایشگاه ها جهت بررسی و اتخاذ تصمیم

8-     تمدید اعتبار موافقت اصولی مراکز و موسسات در حال تاسیس 


 

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد