دوشنبه 29 مهر 1398 - 22 صفر 1441 - 2019 اکتبر 21
کد خبر : 262193
تاریخ انتشار : 15 مهر 1398 8:0
تعداد بازدید : 41

تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مکانی برای راه اندازی داروخانه مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه‎

تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مکانی برای راه اندازی داروخانه مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه‎

تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مکانی برای راه اندازی داروخانه مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه‎


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد