چهارشنبه 18 تير 1399 - 18 ذيقعده 1441 - 2020 ژولاي 08
کد خبر : 269364
تاریخ انتشار : 7 خرداد 1399 12:43
تعداد بازدید : 175

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از پانسیون پزشکان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از پانسیون پزشکان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰4 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه  به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395  در نظر دارد مناقصه عمومی  یک مرحله ای  اجرای قسمتی از پانسیون پزشکان بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰4 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز سه شنبه  مورخ  30 / 02 / 1399  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز  سه شنبه  مورخ  06 / 03 / 1399

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ  20 / 03 / 1399

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  13 روز چهار شنبه  مورخ 21 / 03 / 1399  سالن جلسات ستاد دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به نشانی : ساوه ابتدای خیابان جمهوری

ميزان  سپرده شركت در مناقصه :  مبلغ 052 / 649 / 231 ریال ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه  و يا واريز وجه  نقد به شماره حساب  4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116   به  نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه : ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا  پايان وقت اداري روز سه شنبه  20 / 03 / 1399  به آدرس ساوه ابتدای خیابان جمهوری  - ساختمان شماره یک  ستاد دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحويل اداره پشتیبانی وامور رفاهی گردد .  کد پستی:  3919676651 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود .


براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن اداره پشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- و شماره تلفن اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی دانشکده علوم پزشکی ساوه 08648501147 فکس 08642223488 تماس یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irویا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائيد اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد