شنبه 29 دي 1397 - 13 جمادي الاول 1440 - 2019 ژانوِيه 19
کد خبر : 97027
تاریخ انتشار : 1 فروردین 1395 8:5
تعداد بازدید : 1845

آموزش مداوم

معرفی:

مرکز اموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی ساوه از مهر ماه 1393 ، فعالیت خود را به صورت مستقل و تحت نظارت ادراه کل آموزش مداوم 

وزارت بهداشت و درمان آغاز نموده است این مرکز جهت ارتقا سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه علوم پزشکی با توجه به نیاز های منطقه ای

 و همچنین ملی جامعه پزشکان و پیرا پزشکان و پرستاران فعالیت های خود را با برگزاری برنامه های مدون و مداوم انجام می دهد.

کارشناس آموزش مداوم : فریده رهنما 

تلفن مرکز :08642237180

 دور نگار :08642223488

آدرس : ساوه  ابتدای خیابان طالقانی  دانشکده علوم پزشکی ساوه

لینک آموزش

شرح وظایف:

1.      1.      ادیت فایل ارائه برنامه های آموزش مجازی و رعایت اصول مرتبط با طراحی و استانداردهای مرتبط با آن

2.      ضبط صدا و تصویر مدرسین برنامه های آموزش مجازی با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه در استودیو ضبط برنامه

3.      ادیت صدا برنامه های آموزش مجازی با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه

4.      ادیت فیلم و مناسب سازی کیفیت آن جهت تولید محتوای آموزشی تحت وب

5.      تایپ سواالت برنامه و در صورت لزوم انجام امور تایپ مرتبط با برنامه های آموزش مجازی

6.      ادیت تصاویر موجود در اسالیدها و مناسب سازی آنها از نظر کیفیت و حجم تصویر با محتوای تحت وب

7.      شرکت در بیمارستانها،مراکز تحقیقاتی، دانشکده ها و هر جای دیگری در دانشگاه جهت پیگیری جلسات برگزار شده پیرامون برنامه سازی مجازی و انجام هرگونه اقدام الزم جهت همکاری و هماهنگی با اساتید محترم در ارتباط با تولید برنامه های آموزشی

8.      کلیه امور محوله آموزش مداوم حضوری و صدور گواهی های نهایی و مهلتی برحسب مورد

9.      بارگزاری سواالت برنامه تولید شده در سامانه آموزش مجازی

10. امور مرتبط با اخذ مجوز برنامه های آموزش مجازی و درج اطالعات مربوطه در سامانه یکپارچه آموزش مداوم کشور

11. کاربری سامانه آموزش مجازی آموزش مداوم دانشگاه و رفع ایراد و مشکالت حضوری و غیر حضوری کاربران سامانه مذکور 1394/د/49135 1394/08/16 ندارد

12. شرکت در کالس های آموزشی که توسط مسئول محترم آموزش مجازی جهت آشنایی و رفع اشکال نرم افزارهای مرتبط با تولید محتوای

 برنامه های آموزشی برگزار می گردد.

13. انجام کلیه موارد مربوط به اصالح هر مرحله از تولید محتوای آموزشی که توسط مسئول محترم آموزش مجازی ارجاع می گردد

14. ارائه گزارش های منظم و روزانه به مسئول آموزش مجازی جهت ارائه ایشان به ریاست محترم آموزش مداوم دانشگاه

15. انجام هر گونه اقدام کارشناسی دیگر در خصوص تهیه برنامه های آموزش مداوم حضوری یا غیر حضوری، یا نظارت بر آنها یا تهیه مکاتبات مرتبط حسب مورد بر اساس نیاز مجموعه و دستورات مافوق

16.رسیدگی به کلیه درخواشتهای ارباب رجوع محترم بر اساس مورد و وفق دستور مافوق

پيوستها:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده علوم پزشکی ساوه می باشد